מידע חשוב על הימורים ללא שליטה

סוגי התמכרויות

סוגי התמכרויות

התמכרות היא התנהגות בלתי נשלטת של שימוש בסמים, אלכוהול או חומרים ממכרים אחרים במשך תקופה ארוכה למרות ההשלכות המזיקות. עם הזמן, הרעיון של המושג התמכרות התרחב וכולל בתוכו התנהגויות, כגון

שאלון למכור

השאלות הבאות נכתבו על ידי מכורים המחלימים ב "מכורים אנונימיים"  אם יש לך ספקות בשאלה אם אתה מכור או לא, פנה לעצמך מספר דקות לקרוא את השאלות שלהלן וענה עליהן

מהי התמכרות?

הימורים

התמכרות להימורים המתכרות להימורים מוגדרת כהתנהגות אובססיבית אשר האדם למעשה נוטל סוג של סיכון אשר בסופו יכולות להיות שתי אפשרויות – זכייה או הפסדפעולה זו גורמת לאותו האדם לחכות ולצפות

ליעוץ נוסף בהימורים ללא שליטה צרו קשר